دوره آموزش مقدماتی جاوا java

پیش نیاز ها : آشنایی با اصول پایه برنامه نویسی
مخاطبین دوره : علاقمندان به زبان برنامه نویسی جاوا، علاقمندان به برنامه نویسی در محیطهای لینوکس، مک و پلت فرم های قابل حمل مانند موبایل و تبلت، دانشجویان رشته کامپیوتر و توسعه دهندگان محیطهای توسعه محور
اهداف دوره : آشنایی با محیط توسعه جاوا، آشنایی با معماری بر اساس تفکر جاوا، اصول برنامه نویسی با زبان جاوا، مدیریت توسعه با استانداردهای OGPL ، برنامه نویسی پایه، آشنایی با کلاسهای جاوا و طراحی شی گرا، آشنایی با طراحی برنامه های پایه و کاربردی، روش های ذخیره و بازیابی اطلاعات بصورت فایل، XML و پایگاه داده ها، برنامه نویسی محیط Desktop ، توسعه بر اساس مدلهای سرویس گرا Service Oriented Development و طراحی پایه بر اساس مفاهیم UML و OOD

دوره آموزش مقدماتی جاوا java

- معرفی جاوا، اینترنت و وب
o سازماندهی کامپیوتر و تنکنیکهای سیستم عامل
o محاسبات شخصی و توزیع شده
o تاریخچه جاوا
o کتابخانه کلاس جاوا
o مقایسه جاوا و زبانهای سطح main frame
o جاوا و .net
o محیط توسعه جاوا
o تست یک برنامه جاوا
o مقدمات تکنولوژی شی و UML
o تکنولوژی های نرم افزاری
- شروع برنامه نویسی جاوا
o اولین برنامه در جاوا
o روش اصلاح برنامه های جاوا
o نمایش متن
o برنامه نویسی عددی
o مفاهیم حافظه در جاوا
o محاسبات عددی
o تصمیم گیری و عملگرهای برابری و رابطه ای
- عبارات کنترلی و تکرار
o الگوریتم های توسعه در جاوا
o شبه کد نویسی
o ساختارهای کنترلی
o عبارات : if , if-else
o عبارت تکرار while
o الگریتمهای : مراقبت و کنترل – کنترل و تکرار – کنترل تو در تو
o عملگرهای تخصیص دهنده
o عملگرهای افزاینده و کاهنده
o نوع های اصلی primitive type ها در جاوا
o عبارات : شمارنده و کنترل تکرار
o عبارت تکرار for
o عبارت do – while
o عبارات چند انتخابی switch
o عبارت خروج و تکرار بدون عمل حلقه
o عملگرهای منطقی
o برنامه نویسی ساخت یافته
- متدها
o برنامه نویسی مدولار در جاوا
o متدهای استاتیک، فیلدهای استاتیک و کلاس Math
o اعلان متد
o عملکرد پشته فراخوانی و رکوردهای فعالیت
o تبدیل آرگومانها
o پکیج های JAVA API
o تولید اعداد تصادفی
o مقیاس و شیفت اعداد تصادفی
o تست و دیباگ
o قلمرو اعلان
o سربارگذاری متدها
- آرایه ها، معرفی رشته ها و فایل ها
o نوع اصلی و نوع مرجع
o آرایه ها
o عبارات for بهبود یافته
o آرایه های چند بعدی
o لیست آرگمان با طول متغیر
o آرگمانهای خط فرمان
o معرفی کلکسیون و کلاس Array List
o کاراکترها و رشته ها
o کلاس String
o متدها کار با کاراکترها
o مقایسه رشته ها
o متدهای String
o اتصال و استخراج رشته ها
o پردازش فایل
o سلسله مراتب داده ای
o فایل ها و استریم ها
o فایل های متنی با دسترسی ترتیبی
o فایل با دسترسی تصادفی
- بازگشتی
o مفاهیم بازگشتی
o طراحی برگشت پذیر
o پشته های برگشتی
o بازگشتی در مقابل تکرار
o فراکتال
o بازگشتی و Backtracking
- جستجو و مرتب سازی و Big O
o الگوریتم های جستجو
o جستجوی خطی
o جستجوی باینری
o مرتب سازی انتخابی، درج و ادغامی
- مقدمه ای بر کلاس ها و شی ها
o کلاس ها، شی ها و متغییرهای نمونه
o اعلان کلاس و نمونه سازی یک شی از کلاس
o مقداردهی شی ها با سازنده ها
o شبیه سازی
- کلاس ها و شی ها
o کنترل دسترسی به اعضاء
o بکارگیری مراجع this
o سازنده های پیش فرض و بدون آرگمان
o متدهای get , set
o ترکیب
o نوع شمارشی
o Garbage Collection , Finalize
o کلاس استاتیک
o متغییرهای Final
o ایجاد پکیج
o پکیج دسترسی
- برنامه نویسی شی گرا : توارث
o سوپر کلاس و زیر کلاس
o اعضای Protected
o رابطه ما بین سوپر کلاس ها و زیر کلاس ها
o ایجاد سلسله مراتب توارث
o سازنده ها در زیر کلاس
o بهینه سازی در توارث
o کلاس Object
- برنامه نویسی شی گرا : چند ریختی
o مقدمه چندریختی
o رفتارها در حالت چند ریختی
o کلاس های انتزاعی و متدها
o متدها و کلاس های Final
o سوپر کلاس انتزاعی
o اعلان واسط
o پردازش چندریختی
o واسط های رایج در JAVA API
- رسیدگی به استثناء
o مفهوم رسیدگی به استثناء
o کلاسهای Exception
o زمان بررسی استثناء
o سلسله مراتب اثتسناء در جاوا
o بلوک Finally
o باز کردن پشته خطاء
o استثناء های زنجیره ای
o اعلان استثناء ها با نوع های جدید
o پیش شرطها و پس شرطها
o Assert
- فایل ها، استریم ها و تسلسل شی
o پکیج java.io
o کلاس فایل
o تسلسل شی
o ایجاد فایل ترتیبی با تسلسل شی
o خواندن و deserialize کردن داده از یک فایل متنی
o واسطها و کلاس های متعلق به ورودی و خروجی مبتنی بر بایت
o واسطها و کلاس های متعلق به ورودی و خروجی مبتنی بر کاراکتر
o استفاده از JFileChooser
- کامپونت های GUI در برنامه نویسی رویداد گرا
o ظاهر جدید بر اساس Nimbus
o ورودی و خروجی مبتنی بر GUI با JOptionPane
o کامپونت های Swing
o نمایش متن و تصویر در یک پنجره
o جعبه متن و رسیدگی به رویداد با کلاس های تو در تو
o رویدادهای مشترک در GUI
o نحوه عملکرد رسیدگی کننده رویداد
o JButton
o Check box , radio button
o Combo box و استفاده از کلاس داخلی مستعار
o JList
o لیستها با انتخاب مضاعف
o رویدادهای موس
o کلاس های مبدل
o زیر کلاس JPane برای ترسیم با موس
o مدیر طرح و رویداد کلاس : Flow Layout , Border Layout , Grid Layout
o استفاده از پانل ها برای مدیریت طرح های پیچیده تر
o JTextArea
- گرافیک و JAVA 2D
o زمینه گرافیکی و شی های گرافیکی
o کنترل رنگ
o کنترل فونت
o ترسیم خطوط، چهار ضلعی ها و بیضی ها
o ترسیم کمان
o ترسیم کثیر الاضلاع ها و کثیر الخطوط ها
o JAVA 2D API
- رشته ها، کاراکترها و عبارات منظم
o String Builder
o سازنده های String Builder
o متدهای مرتبط با String Builder
o متدهای معکوس سازی
o متدهای الحاق
o متدهای درج و حذف
o عبارات منظم، کلاس Pattern و کلاس Matcher
- اپلت ها و Java web start
o اپلت های نمونه در JDK
o اپلت ساده در جاوا
o چرخه عمر متدها اپلت
o مقداردهی اولیه توسط متد init
o مدل امنیتی sand box
o پروتکل JNLP , java web start
o پکیج کردن Draw test
- کامپونت های GUI در برنامه نویسی رویداد گرا : 02
o JSlider
o استفاده از منوها همراه با فریم
o JPopupMenu
o PLAF
o JInternalFrame , JDesktopPane
o مدیران طرح : Box Layout , Grid Bag Layout
- کار با XML
o تگها و خصوصیات تولید یک تگ
o DTD, SAX & DOM
o XML Parser
o XML Writer
o XML Access
- دسترسی به پایگاه داده
o آشنایی با JDBC
o پایگاه داده رابطه ای
o مروری بر یک پایگاه داده نمونه
o SQL
o دستورات پرس و جو
o ادغام داده از چند جدول
o MYSQL , Connector/J
o دسترسی به پایگاه داده با JDBC
o واسط ROW Set
o Java DB / Apache Derby
o روال های ذخیره شده
o آشنایی با Oracle
o کار با پیگاه داده Oracle
- برنامه نویسی در سیستم عامل Linux , MacOsX
o مقدمات
o بهینه سازی بایت کد بر اساس الگوهای ماشین Endpoint
o بهینه سازی بر اساس اسکریپت های داخلی
o آشنایی با روالهای کنترلی
o روشهای برنامه نویسی
o دستورات داخلی