دوره آموزشی کالی لینوکس Kali Linux

هدف از این دوره تربیت متخصصین تست امنیت نرم افزار و شبکه های متصل به برنامه های کاربردی می باشد.

دوره آموزشی کالی لینوکس Kali Linux

سر فصل های دوره :
- آشنایی با Kali Linux نصب و بروز رسانی
- تنظیمات سیستم عامل کالی لینوکس
- آشنایی با مفهوم Penetration Test
- جستجوی اهداف امنیتی و تحلیل عملکرد اهداف
- اسکن حفره های امنیتی و جستجوی مسیرهای ورود
- Exploit سیستم کاری
- انتقال نیازمندی ها بر روی سیستم کاربر هدف
- Post Exploit
- حملات کاربردی و مهندسی اجتماعی
- تحلیل و نفوذ به شبکه های بی یسم
- نفوذ به صفحات وب و web application ها
- تحلیل ونفوذ به ارتباطات راه دور Remote Access Connection
- نفوذ به ایستگاه کاری و Client side attack