دوره آموزش مدیریت (پیشرفت) پایگاه داده ها بر اساس مفاهیم NOSQL-Big Data

مخاطبین دوره : مدیران دیتا سنترها، مدیران و مسئولان پایگاه داده های بزرگ ملی و شبکه های اجتماعی، مدل سازان و طراحان سیستم های متوسط و بزرگ، برنامه نویسان محیط های java, php, .Net Framework, C, C++ ، DB Admin ها
اهداف دوره : مدیریت پایگاه داده، cluster و Replication و load balance و مدیریت خطاهای زمان اجرا

دوره آموزش مدیریت (پیشرفت) پایگاه داده ها بر اساس مفاهیم NOSQL-Big Data

- ایجاد Advance Query
- طراحی Manage Document
- ایجاد بلاگ سایت
- Scaling
- Cluster
- Replication
- Load balance
- مدیریت Hot Conflict
- امنیت
- Performance Tuning
- ایجاد سطح مرکب