دوره آموزش مقدماتی پایگاه داده ها بر اساس مفاهیم NOSQL

مخاطبین دوره : مدیران دیتا سنترها، مدیران و مسئولان پایگاه داده های بزرگ ملی و شبکه های اجتماعی، مدل سازان و طراحان سیستم های متوسط و بزرگ، برنامه نویسان محیط های java, php, .Net Framework, C, C++ ، DB Admin ها و علاقه مندان به پایگاه داده نسل جدید (مدل گراف محور)
اهداف دوره : دلایل است از پایگه داده گرفی در مقابل رابطه ای، ایجاد پایگاه داده با مفاهیم NOSQL، مدیریت پایگاه داده، ایجاد پایگاه داده مانند شبکه های اجتماعی بزرگ (Viber, WhatsApp, Facebook)، ایجاد دستورات پرس و جو، ایجاد برنامه های نمونه بر روی php , java و مدل سازی جهت ایجاد ساختار UML تعریف داده ای

دوره آموزش مقدماتی پایگاه داده ها بر اساس مفاهیم NOSQL

- معرفی پایگاه داده های Document base
o آشنایی با محصولات NOSQL
o آشنایی با Apache Couch
o آشنایی با مدل گراف محور
o تفاوت های موجود با مدل رابطه ای
- آشنایی با Couch API
o نصب پایگاه داده
o ایجاد Manage System
o ابزار مدیریت و کنترل محتوا
- توسعه پایگاه داده Couch
o طراحی مستند مقدماتی
o تبدیل یک برنامه به یک مستند
o مدل سازی سند محور
o مفاهیم Query Server
- ایجاد نمایه ها
o ایجاد View
o مفاهیم جستجو
o ایجاد پرس و جو
o کاهش بار اولیه و ثانویه
o کنترل نمایه ها
- ایجاد توابع
o Writing one
o توابع یکتا
o توابع چندگانه
o تایید صحت تابع
o سند و تابع
- توابع پیشرفته
o جستجوی چند ساختاری
o جستجوی شی گرا
o کار با Templates functions
o ارسال آرگمان
- نقل و انقال داده های سند
o Function list
o Theory list
o Query list
o Caching
- ایجاد برنامه نمونه
o Php
o Java