چهارچوب توسعه نرم افزار بر پایه بلاکچین

محصول فوق از ساختار "بلاک چین" بصورت "فریم ورک" یک روش توسعه نرم افزار را بصورت ایمن معرفی می نماید. که در مقالات بعدی بیشتر به آن خواهم پرداخت.

چهارچوب توسعه نرم افزار بر پایه بلاکچین

در سال های اخیر در حوزه توسعه نرم افزار همواره بر نیازهای داخلی و رفع مشکلات پروژه های بانکی و ملی تمرکز داشتم. در مرحله از خود پرسیدم چرا همواره راحل را کشف کنیم و مسیر اجرایی را آماده و سپس محصول تولید کنیم؟ چرا هرگز بر روی فرایند تولید و ابزار استاندارد سازی تمرکز نکردیم؟ برای یکپارچه سازی و تولید محصول در سطح جهانی چه باید کرد؟

مجموعه پاسخ به سوالات فوق و فرایند پاسخ به آنها موجب تمرکز بر روی "فریم ورک" گردید. در طول یکسال اخیر محصولی را تولید نمودیم که در دید و بررسی تمامی متخصصین حوزه تولید نرم افزار انقلابی در تولید و محصولی در کلاس جهانی است که با ارائه آن در همایش نظام های پرداخت واقع در برج میلاد اهمیت آن و سطح توجه به آن به مراتب افزایش یافت و توجه بسیاری از شرکت ها و شبکه بانکی ره به خود جلب نمود.

محصول فوق از ساختار "بلاک چین" بصورت "فریم ورک" یک روش توسعه نرم افزار را بصورت ایمن معرفی می نماید. که در مقالات بعدی بیشتر به آن خواهم پرداخت.

عنوان پروژه: فریم ورک یکپارچه تولید محصولات بانکی بر اساس بلاک چین (HBSBC)

هدف پروژه: تولید فریم ورک و کتابخانه یکپارچه بر اساس مفاهیم بلاک چین و استاندارد OPGL که بوسیله آن برنامه نویسان (در سر تا سر جهان) امکان طراحی و پیاده سازی ایده ها و تست محصول نهایی در محیط واقعی را بدون نیاز به ارتباط با بانک داشته باشند. دلیل این امر استفاده از بلاک چین در تولید و تبادل داده ها و همچنین یکپارچه سازی تولیدات بر اساس مفاهیم فریم ورک می باشد.

بازار هدف: محصولات مالی، محصولات بانکی، برنامه نویسان شبکه بانکی، تبادل اطلاعات بین بانکی، تولید نرم افزارهای مشترک بین بانکی در شبکه بانکی کشور و یا بصورت بین المللی، نرم افزارهای B2B، شرکت های همکار شبکه بانکی، پروژه های IT بانک ها، شتاب دهدنده ها، استارت آپ ها، تایید پروژه های تولید شده، مشاوره و یکسان سازی محصولات قدیمی

نتایج پروژه : نتایج پروژه به شرح زیر می باشد

- کاهش مدت زمان تولید محصولات مرتبط با شبکه بانکی

- یکسان سازی تولید محصولات در شبکه بانکی و امکان ارتباط بین ها بصورت پیش فرض بر بستر بلاک چین

- کاهش مدت زمان تست محصولات مرتبط با شبکه بانکی

- کاهش مدت زمان مراحل ادارای تایید و اجرایی نمودن محصول

- پیاده سازی مفهوم بلاک چین بصورت یکپارچه در کلیه محصولات تولید شده بر اساس فریم ورک

- تمرکز زدایی از تولید محصولات بانکی، از شبکه بانکی و امکان توزیع آن بر اساس نیاز بانک ها

- تولید محصول در کلاس جهانی

- امکان ارتباط با کلیه محصولات جهانی بر بستر بلاک چین بعنوان نسل آینده محصولات پولی – بانکی

- اشتراک داده های طراحی و تولید محصولات بر بستر بلاک چین در میان تولید کنندگان و شبکه بانکی بصورت مستمر


شرکت گسترش فناوری های نوین در دومین روز از هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت-10 بهمن ماه 1397- به ارائه سمینار آموزشی با عنوان "چهارچوب توسعه نرم افزار بر پایه بلاک چین HBSBC F.W" پرداخت ،که با استقبال گسترده بانکداران، برنامه نویسان، مشاوران، توسعه دهندگان، متخصصین امنیت، استارت آپ ها، و شتاب دهنده ها همراه بود.

در این سمینار آموزشی که توسط جناب آقای عباس خداپرست مدیر پروژه محصولات بلاک چین شرکت گسترش فناوری های نوین ارائه شد ، برای اولین بار در کشور، چهارچوب "بلاک چین" به عنوان ابزاری جهت توسعه ایمن نرم افزار در صنعت بانکداری با عنوان HBSBC F.W معرفی گردید.

در این مبحث، ضمن تشریح ساختار "بلاک چین" و روش توسعه محصولات نرم افزاری در قالب مذکور، توسعه بر اساس دارایی "محصول محور" (Product Driven Asset) به عنوان مفهومی جدید در این چهارچوب مورد ارزیابی قرارگرفت و در ادامه امنیت محصولات به عنوان ارزش افزوده این محصول، روش استفاده از این Frame work و مزایای آن در خصوص کاهش هزینه تولید و سرعت توسعه محصولات نرم افزاری تشریح گردید.

In recent years, software development has always focused on the domestic needs and the problems of banking and national projects. I asked myself at my own discretion: why always find out the loophole and prepare the executive path and then produce the product? Why did not we focus on the production process and standardization tools? What needs to be done to integrate and produce world-class products?

The set of answers to the above questions and the process of responding to them focused on the "framework". During the last year, we produced a product that was reviewed and reviewed by all professionals in the field of revolutionary software production in a world-class product and product that presented it at the conference on payment systems in the Milad Tower, its importance and its level of attention. Grew and attracted the attention of many companies and the banking network.

The above-mentioned product from the "China Block" structure as a "Framework" introduces a software development method that is safe. Which I will cover in the next articles.

Project Name: HTSC Banking SDK base on Blockchain certification (HBSBC).

Project Target: Create open source (OPGL) SDK libraries over Blockchain technology to help developers (all over the world) to Design & implements their idea and test their applications in real bank environment without having to interact with the bank because Blockchain libs in SDK use secure and exclusive methods for data transfer of application and Bank approval systems .

Target market: Financial security options, Bank developers, Bank Partner Company, Bank IT project, Startup accelerator, Startup, Freelancer, Certificate project, Consultation.

Advantages: advantages include:

- Decrease the production time of software related to banking operations

- Reduce the testing time of software related to banking operations

- Decrease administrative bureaucracy for approval and testing of software by the bank

- Blockchain concept development in the production of software products

- Developing and decentralizing software development in the banking network

- World-class product manufacturing

- Knowledge sharing by manufacturers of products and applications by Blockchain Secure Structure

On the second day of the eighth Annual Conference on Electronic Banking and Paying Systems - Jan. 30, 2019, the New Technologies Development Company presented a training seminar titled "The Software Development Framework for the China-based HBSBC FW Software", which was widely welcomed by bankers, Programmers, consultants, developers, security specialists, startups, and accelerators.

In this training seminar, presented by Mr. Abbas Khodaparast, the project manager of the China products development project, the New Technologies Development Company, for the first time in the country, the "BlockChain" framework was introduced as a tool for the safe development of software in the banking industry called HBSBC FW. It turned out

In this context, while outlining the structure of the "BlockChain" and the software development methodology in this framework, development based on product driven Asset as a new concept in this framework was evaluated and continued to product security The title of the value added of this product, the method of using this Frame work and its advantages in terms of reducing production costs and the speed of software development, are described.


دنیای وب و ظهور وب 3 در راه است

دنیای وب و ظهور وب 3 در راه است

وب ۳.۰ به‌زودی و با گسترش استفاده از بلاک‌چین و محصولات آن اجرایی می‌شود و شاهد تغییر شکل عظیم بعدی در دنیای وب خواهیم بود.